Takläggning

Taket – Husets yttersta skydd från regn, rusk och snö och en av de delar av huset som man bör besikta åtminstone en gång om året. Ett läckande tak kan få förödande konsekvenser och oftast kan man minimera skadan desto tidigare man upptäcker den. Vi har lång erfarenhet av takbyten och jobbar nästan uteslutande med tegeltak och då med de tillverkare vi anser bäst på marknaden: Benders och Monier.

Det bästa med ett takbyte enligt oss är förutom att vid ett färdigt arbete så är taket tätt under flera årtionden valmöjligheterna som finns idag. Tack vare det breda sortiment som marknaden idag erbjuder är det möjligt att förändra ditt hus yttre på ett fantastiskt sätt bara genom valet av takpannor. Då pratar vi bland annat om att det finns väldigt många olika färger på pannor, det finns matta och blanka (som ger ett starkare skydd tack vare en extra behandling) pannor, det klassiska takteglet och nästan helt släta takpannor så att du kan välja helt själv hur du vill ha just ditt tak.

Vi på Bad & Rum tar nästan alltid hand om hela takentreprenaden. Vi ser till att ställningen byggs upp enligt gällande regler, vi tar alltid dit containrar för både tegel och trä, vi samarbetar med plåtslagare valda med omsorg och vi gör alltid vårt yttersta för att du som kund ska känna dig både trygg och nöjd när vi lämnar ifrån oss vårt arbete. Vi försöker alltid kommunicera med er gällande färgval, arbetets fortgång och alla de andra frågor som kan tänkas uppstå och vi känner en enorm stolthet i det noggranna arbete vi utför.

VÅR MODELLKONTAKTA OSSVAR VI JOBBAR